Hvis jeg har lagt flere kort inn i Apple Pay, hvordan velger jeg hvilket kort jeg vil betale med?

N
Skrevet av Nicolai
Oppdatert 3 måneder siden

Når du har lagt inn flere kort for å betale med Apple Pay, vil det aller første kortet du legger inn brukes som standard. 

Slik endrer du standardkort på en iPhone eller iPad: 

Gå til «Innstillinger», «Wallet og Apple Pay» og scroll ned til «Standardvalg for betaling»

Trykk på «Standard kort» for å velge et nytt kort. 

Du kan også endre standardkortet ved å åpne Wallet-appen på telefonen din. Velg det kortet du ønsker som standard, trykk på kortet og trekk det fremst, mens du holder det nede.

For å endre standardkortet på Apple Watch, åpner du Apple Watch-appen på den tilkoblede telefonen. Trykk på «Watch», «Wallet og Apple Pay» og «Standard kort» og velg et nytt kort.

Svarte dette på spørsmålet ditt?