Hvordan finner vi din boligverdi? 🏡

N
Skrevet av Nicolai
Oppdatert 9 måneder siden

Hver måned sjekker vi prisutviklingen i ditt nærområde og vurderer hva din bolig er verdt på bakgrunn av utviklingen.

Verdien blir estimert ut ifra en rekke ulike kriterier som tar hensyn til blant annet:

  • Pris på solgte boliger i ditt nærområde 📈
  • Omsetningshastighet 📆
  • Areal på bolig
  • Byggeår

Dette betyr at prisvurderingen i appen kan variere i forhold til den generelle prisendringen på boliger der hvor du bor.

Mener du verdien er for lav på din bolig, kan du oppjustere den og dokumentere dette med en E-takst.

Du kan sende referansenummeret på E-taksten til oss på kontakt@bulderbank.no

En E-takst bør være maksimalt seks måneder gammel. Vi kan også ta imot eldre E-takster, men verdien i E-taksten vil bli mindre hensyntatt desto eldre den er.

Svarte dette på spørsmålet ditt?