Hvorfor er det større forskjell enn vanlig mellom effektiv og nominell rente i renteendringsperioder?

N
Skrevet av Nicolai
Oppdatert 1 år siden

Hos alle banker som endrer renten vil forskjellen mellom effektiv og nominell rente bli større i overgangsperioden til ny rente. Hvorfor er det slik?  

Den viktigste grunnen til at forskjellen mellom effektiv og nominell rente i disse tilfellene er større enn vanlig er at effektiv rente ser inn i fremtiden, mens den nominelle ikke gjør det. 

  • Sammenligner du nominell og effektiv rente på lånet ditt i en periode der det er varslet at renten vil justeres ned,  vil du se at effektiv rente faktisk er lavere enn nominell.
  • Sammenligner du de to rentene i en periode der renten er varslet å gå opp vil effektiv rente være høyere enn det du er vant til i forhold til din nominell rente. Sånn er det hos alle banker. 

Men hvorfor er det sånn?

I perioder der en renteheving er meldt får du som kunde minst seks ukers varslingstid før beløpet du betaler hver måned endrer seg. Men selv om du fremdeles betaler samme beløp som før i neste innbetaling, spretter beregningen av effektiv rente opp umiddelbart.

Det er fordi effektiv rente ser inn i fremtiden, på hele lånets løpetid. Den effektive renten "ser" altså renteendringen som kommer om noen uker, mens den nominelle renten ikke gjør det. 

Det betyr ikke at du betaler mer enn du skal. Du betaler fortsatt det samme som før inntil endringen skjer. Men den effektive renten, som beregnes for å gi deg et inntrykk av lånet i hele dets løpetid, endrer seg for å ta hensyn til rentejusteringen som faktisk skjer om noen uker.

Du kan være trygg på at du i perioden frem til renteendringen trer i kraft ikke betaler mer rente enn du har gjort før, selv om beregningen av effektiv rente allerede er høyere.

Om du går inn på nedbetalingsplanen din ser du at du ikke betaler noe mer i perioden fra renteendring er varslet til ny rente trer i kraft, selv om effektiv rente nå står som høyere enn før. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?