Jeg mener den estimerte boligverdien er for lav

Boligverdi
Skrevet av John Le
Oppdatert 6 måneder siden

Hver måned sjekker vi prisutviklingen i ditt nærområde og vurderer hva din bolig er verdt på bakgrunn av utviklingen.

Verdien blir estimert ut ifra en rekke ulike kriterier som tar hensyn til blant annet:

  • pris på solgte boliger
  • omsetningshastigheten
  • areal på bolig
  • byggeår osv.

Dette betyr at prisvurderingen i appen kan variere i forhold til den generelle prisendringen på boliger der hvor du bor. 

Mener du verdien er for lav på din bolig, kan du oppjustere den og dokumentere dette med en E-takst.

Du finner vår kontaktinformasjonen ved å klikke her

En E-takst bør være maksimalt seks måneder gammel. Vi kan også ta imot eldre E-takster, men verdien i E-taksten vil bli mindre hensyntatt desto eldre den er.

Svarte dette på spørsmålet ditt?