Hvordan sperrer jeg kort?

Kort
Skrevet av Henriette Tøsdal
Oppdatert 1 år siden

Kortet kan du fryse selv i app under under Min Bulder --> Brukskonto --> Frys kort. Her har du også mulighet å åpne det igjen. 

Ellers kan du ringe 46 87 10 00 og taste 1 for sperring og reklamasjon.
Sperretjenesten vår er åpen 24/7.  

Svarte dette på spørsmålet ditt?