Hvordan skal jeg melde et dødsfall?

Alt å vite om dødsfall og dødsbo
N
Skrevet av Nicolai
Oppdatert 7 måneder siden

Du må gi oss beskjed

Melding om dødsfall må meldes oss på telefon eller per chat via app i Support. Du kan se våre åpningstider på vår Kontakt side. Melding kan ikke sendes per mail. Folkeregisteret sender hver måned informasjon om dødsfall til banken. Innskuddskontoer sperres, disponenter av konto fjernes, mobilapp, BankID og kort til avdøde blir sperret. Derfor er det viktig med en god plan før dette sperres.

Hva skjer med trygd og lønn ved dødsfall?

Kontoene er fremdeles åpne for innbetalinger som lønn, pensjon eller trygd.

Hva skjer med faste trekk fra konto ved dødsfall?

Dersom avdøde har faste trekk, som for eksempel strøm, offentlige avgifter, lån og finansieringer, vil disse fortsatt bli betalt.

Kan vi få betalt regninger på avdødes konto?

Følgende regninger blir betalt før skifteattesten er klar: vanlige husholdningsregninger som strøm, telefon, lån, husleie og offentlige avgifter - kostnader for begravelse og ev. restskatt. Vi kan ikke legge inn ny disponent, vi må opprette ny dødsbokonto ihht. skifteattest.

Hva må dere ha for å avslutte kundeforholdet ved dødsfall?

Dersom du ønsker å avslutte kundeforholdet må du sende oss en bekreftet kopi av skifteattest per post. Vi må også ha fullmaktsskjema fra alle arvinger, den finner du her. Kopi av gyldig legitimasjon til alle arvingene. Alle kopier må være merket "rett kopi" – dette kan blant annet gjøres av tingretten, politiet, domstol, andre kommunale og statlige etater, finansinstitusjoner, revisorer, regnskapsførere og advokater. Undertegnet brev med anmodning om å avslutte avdødes kontoer og fond Kontonummeret som pengene skal overføres til. Du må selv sørge for å fordele videre til arvingene. Du trenger ikke å sende avdødes bankkort og kredittkort til oss, men klipp dem i stykker

Hvor skal jeg sende dokumentasjon ved dødsfall?

All dokumentasjon må sendes til Bulder fra Sparebanken Vest, Direktebank PM Kundeprosesser, Postboks 7999, 5020 BERGEN

Gode lenker

https://www.domstol.no/arv-og-skifte/dodsfall-og-arv/hva-bor-gjores-etter-dodsfallet/

Svarte dette på spørsmålet ditt?