Hvor mye kan jeg låne?

Skrevet av Christian Kalland
Oppdatert 6 dager siden

Hvor mye du kan låne i Bulder avhenger i hovedsak av din belåningsgrad, gjeldsgrad og din betjeningsevne. Sjekk om du kan flytte lånet ditt, eller les mer om Bulder sitt boliglån her.

Belåningsgrad:  
Belåningsgrad vil si hvor mange prosent av boligverdien du låner. I Bulder kan du låne opp til 80% av verdien på din bolig. 

Belåningsgrad = ditt lån / verdien av din eiendom

Gjeldsgrad
Gjeldsgrad er et mål på hvor stor gjeld du har i forhold til din inntekt. Boliglånsforskriften sier at bankene ikke skal innvilge lån dersom din samlede gjeld overstiger fem ganger din årsinntekt.

Gjeldsgrad = samlet gjeld / årsinntekt

Betjeningsevne
Bulder er opptatt av at våre kunder ikke tar opp mer lån enn det som er mulig for dem å betjene. For å regne ut din betjeningsevne henter vi inn opplysninger om dine inntekter og utgifter. Utgiftene baseres på et gjennomsnittlig budsjett som Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet.

Prøv vår boliglånskalkulator.

Psst! Hver måned overvåker vi markedsverdien på din bolig, og setter ned renten dersom din belåningsgrad går ned. Du kan lese mer om hvordan vi gjør dette her

Svarte dette på spørsmålet ditt?