Hvordan beregner Bulder pant dersom jeg har flere eiendommer?

Skrevet av John Le
Oppdatert 1 uke siden

For å få best mulig rente i Bulder, kan du ta med flere boliger som sikkerhet for ditt lån. 

Bulder vil ta pant i alle boligene du stiller som sikkerhet. Hvor mye pant vi tar avhenger av hvor mye du ønsker å låne. 

Hvordan pantet fordeles på hver av dine boliger bestemmes av reglene under:

  1. Størrelsen på pantet i hver av boligene du ønsker å stille som sikkerhet bestemmes av hvor mye hver enkelt av boligene utgjør av din totale sikkerhet. Utgjør en bolig 60% av verdien på alle boligene dine, tar vi pant for 60% av lånebeløpet i denne boligen.
  2. Bulder tar alltid pant for minimum hele lånebeløpet i en av boligene dine. Normalt gjøres dette i boligen du bor i. Dersom du ikke søker om å flytte lån på boligen du bor i, vil vi velge den av boligene du ønsker å stille som sikkerhet som har høyest verdi.
  3. For at du skal unngå gebyr til kartverket ved en eventuell senere opplåning, legger vi til 500 000,- i pant fordelt på boligene du stiller som sikkerhet. Dette fordeles utover etter samme prinsipp som forklart i regel nummer 1.

Et praktisk eksempel dersom du har flere boliger:

  • Du søker et lån på 2 millioner kroner. For å få Bulders beste rente ønsker du å ta med både boligen du bor i og hytten din som sikkerhet for lånet.
  • Alle eiendommene dine har en total verdi på 4 millioner. Boligen du bor i er verd 3 millioner kroner og hytten din er verd 1 million kroner.

Totalt pant vil da bli 2,625 millioner, fordelt slik:

  • Pant i boligen du bor i: 2 millioner kroner = Ditt lånebeløp
  • Pant i din hytte: 625 tusen kroner = 1/4 av ditt lånebeløp + 1/4 av ekstra pant for å slippe gebyr til kartverket

Søk boliglån i dag.

Svarte dette på spørsmålet ditt?