Hvilke kostnader finnes rundt fondssparing?

N
Skrevet av Nicolai
Oppdatert 7 måneder siden

Vi har ingen gebyrer ved kjøp eller salg av fond, men alle fond har en bestemt forvaltningskostnad som går til forvalteren av fondet, samt en distribusjonsavgift til Bulder.  

Kostnaden følger fondets utvikling, og beregnes ut fra markedsverdien på fondet ditt. Kostnadene påvirker sparingen din ved at de vil redusere positiv avkastning, eller øke eventuell negativ avkastning.  

Forvalter trekker kostnaden direkte fra din fondsbeholdning.  

Vi vil belaste honorar til Bulder i form av nedsalg av dine fondsandeler for å dekke si distribusjonsavgiften til Bulder.  

Vi distribuerer kun nettoklassefond og disse utbetaler ingen returprovisjon.  

Du finner våre satser for de ulike produktene på vår fondsoversikt.

Svarte dette på spørsmålet ditt?